alle er velkomne

DER ER INGEN ALDERSGRÆNSE HOS HERLEV HELSEZONE. BÅDE SPÆDBØRN, BØRN, UNGE OG ÆLDRE KAN HAVE BRUG FOR AT RETTE OP PÅ UBALANCER

tavshedspligt og retningslinier

Tavshedspligt

Som komplementær behandler og sygeplejerske respektere jeg tavshedspligten, derfor er der heller ingen klient registrering med cpr-nummer i klinikken, bruges dog ved indberetning til sundhedforsikringer eller sygeforskringen Danmark.

Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at se og læse.

Alle data modtaget vil bruges til direkte komunikation med klienten og vil ikke videregives til tredje par uden klientens samtykke.

Det biopatiske løfte

Løfte for biopater/naturopather ibmEfter at have aflagt offentlig prøve af mine erhvervede kundskaber i de komplementære fag som biopat og naturopath i biologisk medicin (ibm), aflægger jeg herved dette løfte, som jeg forpligter mig overfor ved underskrift og håndsrækning.

At jeg i mit virke som praktiserende biopat og naturopath ibm vil anvende mine kundskaber med flid og omhu og til gavn for mine medmennesker og til gavn for samfundet.

At jeg ikke vil forskelsbehandle mine klienter i forhold til deres sociale status og at jeg ikke vil ytre mig til skade for mine klienter eller mit fag.

At jeg vil søge ny viden og forskning og forbedre min kunnen i de tilfælde, hvor det er relevant og jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de anordninger og bestemmelser, som er skabt af Institut for Biologisk Medicin og den/de foreninger, som er skabt ud fra Institut for Biologisk Medicin eller i samarbejde hermed.

At jeg har pligt til at henvise til andre behandlere, når dette er relevant, uanset økonomisk gevinst,  og at jeg altid vil have klientens helbred som første prioritet og derved alene tager det fulde hensyn til klientens behov.

At jeg altid vil søge den bedste løsning for mine medmennesker.

At jeg er opmærksom på, at om jeg vælger at sælge produkter eller ydelser, som aldrig kan være en del af mit virke som biopat eller naturopath ibm, at tydeliggøre dette overfor min klient.

At jeg er bevidst om, at jeg altid vil optræde værdigt som biopat og naturopath ibm og, at jeg bør ophøre med at bruge titlerne biopat og naturopath ibm, hvis jeg i min adfærd skader klienter, kollegaer eller fagets omdømme og, at jeg med min underskrift og håndsrækning på dette løfte er bevidst om, at etisk råd ved Institut for Biologisk Medicin kan fratage mig retten til at anvende titlerne.

Ved håndsrækning og min underskrift bekræfter jeg at være enig i ovenstående og, at jeg vil overholde dette løfte i mit virke som komplementær behandler, biopat og naturopath ibm.

Det zoneterapeutiske løfte

Vi har udarbejdet ”Det Zoneterapeutiske Løfte”, fordi vi ønsker som kolleger til dig, at vi alle er meget bevidste om vores rolle som behandler.

Efter at have aflagt offentlig prøve af mine erhvervede kundskaber i de komplementære fag som zoneterapeut på Institut for Biologisk Medicin aflægger jeg herved dette løfte, som jeg forpligter mig overfor ved underskrift og håndsrækning.

At jeg i mit virke som praktiserende zoneterapeut vil anvende mine kundskaber med flid og omhu og til gavn for mine medmennesker og til gavn for samfundet.

At jeg ikke vil forskelsbehandle mine klienter i forhold til deres sociale status, og at jeg ikke vil ytre mig til skade for mine klienter eller mit fag.

At jeg vil søge ny viden og forskning og forbedre min kunnen i de tilfælde, hvor det er relevant, og jeg vil gøre mig bekendt med og nøje efterleve de anordninger og bestemmelser, som er skabt af Institut for Biologisk Medicin og den/de foreninger, som er skabt ud fra Institut for Biologisk Medicin eller i samarbejde hermed.

At jeg har pligt til at henvise til andre behandlere, når dette er relevant, uanset økonomisk gevinst,  og at jeg altid vil have klientens helbred som første prioritet og derved alene tager det fulde hensyn til klientens behov.

At jeg altid vil søge den bedste løsning for mine medmennesker.

At jeg er opmærksom på, at om jeg vælger at sælge produkter eller ydelser, som aldrig kan være en del af mit virke som zoneterapeut, at tydeliggøre dette overfor min klient.

At jeg er bevidst om, at jeg altid vil optræde værdigt som zoneterapeut, og at jeg bør ophøre med at bruge titlen, hvis jeg i min adfærd skader klienter, kollegaer eller fagets omdømme, og at jeg med min underskrift og håndsrækning på dette løfte er bevidst om, at etisk råd ved Institut for Biologisk Medicin kan fratage mig retten til at anvende titlen.

Ved håndsrækning og min underskrift bekræfter jeg at være enig i ovenstående, og at jeg vil overholde dette løfte i mit virke som komplementær behandler og zoneterapeut.

Løftet underskrives efter afsluttende eksamen i nærvær af censor og skolens ledelse.

Løve, regler og rettigheder

Som alternativ behandler er vi underlagt de love, regler og rettigheder, der gælder for alternativ behandling. Dette betyder, at der gives god sikring for patientrettigheder samt sikkerhed i vores behandling i form af en RAB-registrering for den alternative uddannelse.

FÅ EN TID TIL BEHANDLING ELLER BOOK ET FOREDRAG

Book Laila i dag

Ring på telefon +45 26277078 eller skriv en email til hej@herlevhelsezone.dk

KONTAKT